bepish | به پیش bepish | به پیش
جایگاه ایران در کارآفرینی
جایگاه ایران در کارآفرینی

کارآفرینی قدمتی چند صدساله دارد و از کلمه فرانسوی entrepreneurs به معنای (متعهد شدن) گرفته‌شده است و اولین کسانی که در این زمینه شروع به مطالعه و تحقیق کردند اقتصاددانان بودند. ایران نیز کشوری است که در زمینه کارآفرینی فعالیتهای بسیاری انجام داده که  بیشتر ...

دلایل موفقیت بیشتر زنان کارآفرین نسبت به مردان!
دلایل موفقیت بیشتر زنان کارآفرین نسبت به مردان!

امروزه در عرصه کسب و کار نام زنان کارآفرین به روشنی می درخشد. تحقیقات بسیاری به روی توانایی زنان و مردان کارآفرین صورت گرفته است که به گونه ای نشان دهنده ی موفقیت یکی بر دیگریست. در این مقاله مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته را بررسی می کنیم. بیشتر ...